Polska

Gerätekonfigurator

Miernik CS22

do monitorowania gazów palnych i toksycznych

Zaawansowana technologia

Detektor CS22 łączy sprawdzoną zasadę chemosorpcyjną do wykrywania gazów palnych i toksycznych z innowacyjną technologią naszej serii przetworników 22. Ustanawia on standardy dla nowoczesnych detektorów ostrzegających o gazach w zakresie: długiej żywotności, łatwości
obsługi i szykości działania.

Obszerne menu użytkownika i różnorodne możliwości ustawień sprawiają, że seria tych detektorów jest niezwykle elastyczna i dopasowywalna do indywidualnych potrzeb. Precyzyjne wyniki pomiarów przy suchym powietrzu i wilgotności względnej do 96%, a także szeroki zakres pomiarowy od kilku ppm do 100% LEL umożliwiają szeroki zakres zastosowań od laboratoriów poprzez przemysł do instalacji chłodniczych.

Przetwarzanie sygnału

Detektor odporny na bryzgi wody zawiera kompletną elektronikę do przetwarzania danych i bezbłędnego przekazywania sygnału pomiarowego
do sterownika. Oprogramowanie wbudowane CS22 linearyzuje sygnał pomiarowy i kompensuje wpływ temperatury. W rezultacie poprawne wartości pomiarowe są przekazywane nawet w przypadku wahań temperatury zależnych od warunków atmosferycznych. Dodatkowo detektor zapewnia możliwość przesyłania komunikatów serwisowych, konserwacyjnych i błędów do podłączonego kontrolera pomiaru gazu.

Detektor CS22 przesyła sygnały za pośrednictwem interfejsu pętli prądowej (0,2 1 mA / 4 - 20 mA) lub interfejsu cyfrowego (RS485) Modbus. Pozwala to na uniwersalne zastosowanie detektora, na przykład w połączeniu z kontrolerami pomiarowymi gazu GfG do podłączenia do systemu bezpieczeństwa,
dzięki czemu Państwa instalacje są znakomicie chronione.

Wersje dla każdego zastosowania

CS22 z czujnikiem, diodami LED stanu i alternatywnie interfejsem analogowym lub cyfrowym, „przyciskiem zerowania” do ustawienia punktu zerowego, gniazdem testowym i potencjometrem do kalibracji czujników. Dodatkowo CS22 może być dostarczony opcjonalnie z podświetlanym wyświetlaczem graficznym do wyświetlania aktualnego stężenia gazu i wizualizacji rozbudowanych funkcji serwisowych, obsługą za pomocą klawiatury foliowej oraz sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. Doposażenie jest możliwe w dowolnym momencie.

Lista obsługiwanych gazów wraz z zakresami pomiarowymi

nazwa

wzór

zakres

Amoniak

NH3

0(20) - 300 ppm

Amoniak

NH3

0(20) - 1000 ppm

Amoniak

NH3

0(20) - 3000 ppm

Amoniak

NH3

0(20) - 1 Vol.-% (10,000 ppm)

Czynnik chłodniczy

R134a

0(30) - 5000 ppm

Czynnik chłodniczy

R134a

0(30) - 2000 ppm

Czynnik chłodniczy

R134a

0(30) - 1000 ppm

Czynnik chłodniczy

R438a

0(30) - 1000 ppm

 

Detektory pozostałych czynników chłodniczych na zamówieni.

Dane techniczne

Gaz pomiarowy:
Gazy palne i toksyczne

Zakresy pomiarowe:
Od kilku ppm do % obj.

Doprowadzenie gazu:

Dyfuzja lub podawanie gazu za pomocą adaptera kalibracyjnego

Zasada pomiaru:
Chemosorpcja (CS)

Szybkość reakcji:
tAlarm < 14 sekund (w zależności od rodzaju gazu) Oczekiwana trwałość ogniwa

pomiarowego:
> 5 lat

Temperatura otoczenia:

-30°C .. +55°C

Wilgotność powietrza:

20 .. 96% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciśnienie powietrza:
920 .. 1100 hPa

Sygnał wyjściowy:
0,2 .. 1 mA / 4 .. 20 mA /RS485 Modbus

Zasilanie:
15 .. 30 Volt DC

Obudowa:
Tworzywo sztuczne (IP54)

Waga:
175 g lub 220 g (wersja z wyświetlaczem)

Wymiary:
96 x 140 x 49 mm