Polska

Gerätekonfigurator

Miernik CC28

Najszybsze monitorowanie gazów wybuchowych

Zaawansowana technologia

W miejscach, w których można oczekiwać zagrożeń spowodowanych przez palne gazy lub opary, optymalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania obszarów i urządzeń jest sprawdzony nadajnik CC28 w połączeniu z efektywnymi analizatorami. Konstrukcja posiadająca certyfikat ATEX, wbudowany sygnał dźwiękowy zabezpieczony przed wybuchem i jasne diody LED umożliwiają bezpieczne stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem. Alarm gazowy jest sygnalizowany do centrali i równocześnie ostrzega pracowników znajdujących się w strefie zagrożenia.

Najszybsza rejestracja zmierzonych wartości

Dzięki wyjątkowej technologii czujników i specjalnemu "efektowi kominowemu" nadajnik ma najkrótszy na świecie czas reakcji podczas pomiaru gazów palnych w oparciu o zasadę techniki cieplnej. Alarm Delta analizatora GMA dodatkowo zmniejsza czas reakcji. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku niebezpieczeństwa wybuchu.

Technologia inteligentnych czujników

Dzięki technologii inteligentnych czujników instalacja i wymiana czujników odbywa się łatwo i szybko. Wstępnie skalibrowany czujnik można po prostu włożyć w odpowiednim miejscu nadajnika. W czujniku jest zapisanych wiele rodzajów gazu. Ustawienia są dokonywane bezpośrednio w nadajniku bez konieczności otwierania urządzenia.

Warianty do każdego zastosowania

CC28 z wyposażeniem podstawowym.

CC28 D z dodatkowym wyświetlaniem aktualnego stężenia gazu bezpośrednio na wyświetlaczu.

CC28 DA dodatkowo ostrzega za pomocą jasnych diod LED i głośnego sygnału dźwiękowego. Nie jest konieczne ponoszenie wysokich kosztów na zabezpieczony przed wybuchem sygnał dźwiękowy i alarm. Nie jest potrzebne okablowanie od analizatora do sygnalizatorów alarmu.

Najważniejsze zalety

 • Najkrótszy na świecie czas reakcji
 • Stężenie gazu jest wyświetlane na nadajniku, na zewnętrznym wyświetlaczu lub na urządzeniu obsługowym
 • Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX II 2G EEx dem [ib] IIC T4
 • Certyfikat badania typu WE BVS 04 ATEX E 132 X, kontrola działania: BVS 05 ATEX G 001 X CE 0158
 • Certyfikat SIL-2
 • Zabezpieczony przed wybuchem alarm optyczny i głośny alarm akustyczny
 • Mniejsza ilość okablowania
 • Łatwa wymiana czujnika dzięki wtykanym czujnikom
 • Duża trwałość czujników
 • Mniejsza ilość działań związanych z konserwacją
 • Wskaźnik stanu i działania bezpośrednio na nadajniku
 • Ustawienia bez konieczności otwierania obudowy przez naciśnięcie przycisku
 • Obsługa w niedostępnych miejscach za pomocą urządzenia obsługowego (opcja)

Related Products

 • GMA200-MW

  System detekcji gazu GMA200-MW jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MT

  System detekcji gazu GMA200-MT jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MW4

  High-performance gas warning system for various requirements to measure gas hazards

  more

 • GMA 40

  Pojedynczy stacjonarny system ostrzegawczo-pomiarowy składa się z detektora i jednostki [...]

  more

 • Urządzenie obsługowe RC2

  Niektóre gazy palne są lżejsze od powietrza. Jeżeli z tego powodu nadajnik jest zainstalowany w [...]

  more