Polska

Gerätekonfigurator

Miernik CC22

Monitorowanie gazów palnych

Zaawansowana technologia

CC22 pracuje w oparciu o zasadę techniki cieplnej - sprawdzonej metody pomiaru gazów palnych. Detektor jest wyposażony w efektywne układy elektroniczne do stabilizacji napięcia, przetwarzania zmierzonych wartości i kompensacji temperatury. Duża trwałość czujników przyczynia się do minimalizacji kosztów.

Przetwarzanie sygnałów

Wbudowane oprogramowanie miernika CC22 linearyzuje sygnał pomiarowy i kompensuje wpływ temperatury. Dzięki temu są przesyłane prawidłowe zmierzone wartości nawet w przypadku wahań temperatury wynikających z warunków pogodowych. Ponadto miernik zapewnia możliwość przesyłania komunikatów dotyczących serwisu i konserwacji oraz komunikatów o błędach do komputera pomiarowego.

Detektor CC22 przesyła sygnały przez analogowy (0,2 .. 1 mA / 4 .. 20 mA) lub cyfrowy (RS485) interfejs prądowy. Pozwala to na uniwersalne stosowanie detekcji w połączeniu z komputerami pomiarowymi firmy GfG i systemem bezpieczeństwa, co zapewnia najlepszą ochronę użytkownika i urządzeń.

Warianty do każdego zastosowania

CC22 z wyposażeniem podstawowym.
CC22 D z dodatkowym wyświetlaniem aktualnego stężenia gazu, alarmem optycznym i akustycznym bezpośrednio na wyświetlaczu i kalibracją za pomocą klawiatury
 

Lista obsługiwanych gazów wraz z zakresami pomiarowymi

nazwa

wzór

zakres

Metan

CH4

0 - 100 % LEL

Propan

C3H8

0 - 100 % LEL

Wodór

H2

0 - 100 % LEL

Amoniak

NH3

0 - 4 Vol. %

n-Nonan

C9H20

0 - 100 % LEL

Acetylen

C2H2

0 - 100 % LEL

Etan

C2H6

0 - 100 % LEL

n-Butan

C4H10

0 - 100 % LEL

Pentan (n)

C5H12

0 - 100 % LEL

Metyloizobutyloketon (MIBK)

C6H12O

0 - 100 % LEL

Aceton

C3H6O

0 - 100 % LEL

Propanol

C3H8O

0 - 100 % LEL

Octan etylu

C4H8O2

0 - 100 % LEL

Butanol (n)

C4H10O

0 - 100 % LEL

n-Heksan

C6H14

0 - 100 % LEL

Cykloheksan

C6H12

0 - 100 % LEL

n-Heptan

C7H16

0 - 100 % LEL

Oktan

C8H18

0 - 100 % LEL

Etylen

C2H4

0 - 100 % LEL

Propylen

C3H6

0 - 100 % LEL

Propyn

C3H4

0 - 100 % LEL

Benzen

C6H6

0 - 100 % LEL

Toluen

C7H8

0 - 100 % LEL

Ksylen

C8H10

0 - 100 % LEL

Tlenek węgla

CO

0 - 100 % LEL

Metanol

CH4O

0 - 100 % LEL

Etanol

C2H6O

0 - 100 % LEL

Octan metylu

C3H6O2

0 - 100 % LEL

Eter metylowo-propylowy

C4H10O

0 - 100 % LEL

2-Butanon (MEK)

C4H8O

0 - 100 % LEL

Gaz ziemny

MIX

0 - 100 % LEL

 

Najważniejsze zalety

 • Stężenie gazu jest widoczne na wyświetlaczu miernika
 • Mniejsza ilość okablowania
 • Duża trwałość czujników
 • Mniejsza ilość działań związanych z konserwacją
 • Wskaźnik stanu i działania bezpośrednio na detektorze
 • Ustawienia bez konieczności otwierania obudowy przez naciśnięcie przycisku
 • Lokalny alarm za pomocą kolorowego wyświetlacza i wbudowanego sygnału dźwiękowego

Related Products

 • GMA200-MW

  System detekcji gazu GMA200-MW jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MT

  System detekcji gazu GMA200-MT jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MW4

  High-performance gas warning system for various requirements to measure gas hazards

  more

 • GMA 40

  Pojedynczy stacjonarny system ostrzegawczo-pomiarowy składa się z detektora i jednostki [...]

  more