Polska

Gerätekonfigurator

Miernik EC28

Do gazów toksycznych, tlenu i wodoru

Zaawansowana technologia

W miejscach, w których można oczekiwać zagrożeń gazowych, optymalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania obszarów i urządzeń jest sprawdzony nadajnik EC28 w połączeniu z efektywnymi analizatorami. Konstrukcja posiadająca certyfikat ATEX, wbudowany sygnał dźwiękowy zabezpieczony przed wybuchem i jasne diody LED umożliwiają bezpieczne stosowanie nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Alarm gazowy jest sygnalizowany do centrali i równocześnie ostrzega pracowników znajdujących się w strefie zagrożenia.

Technologia inteligentnych czujników

Dzięki technologii inteligentnych czujników instalacja i wymiana czujników odbywa się łatwo i szybko. Wstępnie skalibrowany czujnik można po prostu włożyć w odpowiednim miejscu nadajnika. W czujniku jest zapisanych wiele rodzajów gazu. Ustawienia są dokonywane bezpośrednio w nadajniku bez konieczności otwierania urządzenia. 

Warianty do każdego zastosowania

EC28 z wyposażeniem podstawowym.
EC28 D z dodatkowym wyświetlaniem aktualnego stężenia gazu bezpośrednio na wyświetlaczu.
EC28 DA dodatkowo ostrzega za pomocą jasnych diod LED i głośnego sygnału dźwiękowego. Nie jest konieczne ponoszenie wysokich kosztów na zabezpieczony przed wybuchem sygnał dźwiękowy i alarm. Nie jest potrzebne okablowanie od analizatora do sygnalizatorów alarmu.
EC28 DAR ma dodatkowo przekaźnik dla zewnętrznego sygnalizatora alarmu.
EC28 B z dodatkowym przyłączem magistrali.
EC28 DB z przyłączem magistrali i dodatkowym wyświetlaniem aktualnego stężenia gazu bezpośrednio na wyświetlaczu.
EC28 DAB dodatkowo ostrzega za pomocą jasnych diod LED i głośnego sygnału dźwiękowego. Nie jest konieczne ponoszenie wysokich kosztów na zabezpieczony przed wybuchem sygnał dźwiękowy i alarm. Nie jest potrzebne okablowanie od analizatora do sygnalizatorów alarmu.
EC28 i jest samobezpieczny (intrinsic safety).
EC28 Di jest samobezpieczny (intrinsic safety). Z dodatkowym wyświetlaniem aktualnego stężenia gazu bezpośrednio na wyświetlaczu.

Najważniejsze zalety

 • Stężenie gazu jest wyświetlane na wyświetlaczu lub na urządzeniu obsługowym
 • Certyfikat ATEX  II 1G EEx ia IIC T4/  II 2G EEx em [ib] IIC T4 
 • BVS 04 ATEX E 132 X / BVS 04 ATEX E 132 X CE 0158
 • Zabezpieczony przed wybuchem alarm optyczny i akustyczny
 • Mniejsza ilość okablowania
 • Łatwa wymiana czujnika dzięki wtykanym inteligentnym czujnikom
 • Duża trwałość czujników
 • Mniejsza ilość działań związanych z konserwacją
 • Wskaźnik stanu i działania bezpośrednio na nadajniku
 • Ustawienia bez konieczności otwierania obudowy przez naciśnięcie przycisku lub za pomocą zdalnego sterowania
 • Obsługa w niedostępnych miejscach za pomocą urządzenia obsługowego (opcja)

Related Products

 • GMA200-MW

  System detekcji gazu GMA200-MW jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MT

  System detekcji gazu GMA200-MT jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem [...]

  more

 • GMA200-MW4

  High-performance gas warning system for various requirements to measure gas hazards

  more

 • GMA 40

  Pojedynczy stacjonarny system ostrzegawczo-pomiarowy składa się z detektora i jednostki [...]

  more

 • Urządzenie obsługowe RC2

  Niektóre gazy palne są lżejsze od powietrza. Jeżeli z tego powodu nadajnik jest zainstalowany w [...]

  more