Polska

Gerätekonfigurator

G300 III

OPIS OGÓLNY

G 300 III jest lekkim i kompaktowym lokalizatorem wycieków gazów palnych. Za pomocą G 300 III można wykryć zarówno śladowe ilości gazu w zakresie kilku ppm jak i wysoką koncentrację w zakresie Dolnej Granicy Wybuchowości.

Koncentracja gazu wskazywana jest 3 sposobami:

- czerwona dioda LED (> 10 ppm),

- wskazuje koncentrację gazu przekraczającą o 10 ppm aktualnie ustawiony punkt zerowy (punkt odniesienia).

- wyświetlanie koncentracji na wskaźniku diodowym

- wskazuje aktualne zmiany koncentracji gazu. Im więcej świeci diod tym wyższa koncentracja gazu. Jeżeli świecą wszystkie diody to oznacza,że osiągnięty lub przekroczony został zakres pomiarowy

- zmiany sygnału akustycznego

 

Wzrost lub spadek koncentracji gazu sygnalizowany jest również akustycznie przez szybszy lub wolniejszy rytmiczny sygnał. Dodatkowo w tym samym tempie miga zielona dioda.  Sygnalizacja akustyczna umożliwia lokalizację nieszczelności bez konieczności stałej obserwacji wskaźnika. Wskaźnik  optyczny jest uzupełnieniem sygnalizacji akustycznej podczas pracy w szczególnie głośnym otoczeniu

 

Wskazania na wskaźniku diodowym i sygnalizacja akustyczna są od siebie niezależne Giętki wysięgnik umożliwia lokalizację nieszczelności również w trudno dostępnych miejscach.

ZASADA POMIARU

G 300 III wykorzystuje jako zasadę pomiaru adsorbcję chemiczną, co stanowi gwarancję szybkiej i pewnej reakcji zarówno przy śladowych ilościach jak i przy wyższej koncentracji gazu.

BUDOWA G300 III

Lokalizator G 300 III składa się z przyrządu podstawowego i sensora zamontowanego na końcu giętkiego wysięgnika. Sensor zamienia zmierzoną koncentrację gazu w elektryczny sygnał pomiarowy, który jest następnie przetwarzany przez elektronikę przyrządu i sygnalizowany optycznie i akustycznie.

WARUNKI STOSOWANIA

W celu ochrony sensora nie należy używać lokalizatora w pobliżu silikonów, związków siarki, związków metali ciężkich i halogenów.  Nie testować przyrządu przy użyciu innych gazów (np. z zapalniczki) , w szczególności o wysokiej koncentracji.

Karte der GfG Standorte

GfG Polska Sp.z o.o

ul. Estetyczna 4/C9
43-105 Tychy Polska