Polska

Gerätekonfigurator

Variocon 2010

Pomiar wartości pH, redoksu i chloru

W celu wprowadzenia na rynek kompaktowego wzmacniacza sygnału / regulatora został opracowany kompleksowy system wzmacniacza pomiarowego Variocon. Wzmacniacz sygnału jest oferowany dla takich wielkości fizycznych jak pH, redoks oraz dla pomiarów chloru. System zapewnia długotrwałe użytkowanie we wszystkich urządzeniach do uzdatniania wody, w których jest wymagany pomiar wartości pH, redoksu lub chloru. Odpowiednia armatura może być stosowana indywidualnie. Nowoczesna konstrukcja urządzenia pozwala na dokonywanie ustawień zadań pomiarowych zależnie od potrzeb w przemyśle i w obszarach komunalnych.

Dopasowane komponenty systemu

System Variocon składa się z optymalnie dopasowanych do siebie komponentów. Wzmacniacz pomiarowy, regulator, elektrody pomiarowe i armatura są przyjazne dla użytkownika i zorientowane na zastosowania praktyczne.

Efektywny wzmacniacz pomiarowy

Podstawą systemu jest funkcjonalny wzmacniacz pomiarowy, który realizuje różne funkcje regulatora. Jest zaprogramowany dokładnie do zamierzonego celu i można go natychmiast wykorzystać do wielu funkcji. Wzmacniacz pomiarowy można zamontować w szafach sterowniczych lub w obudowie naściennej. Popularny format 96x96 mm pasuje do każdej wielkości wycięcia. System ciągle informuje o zmierzonym stężeniu, przekroczeniu lub spadku poniżej wartości granicznych i o warunkach eksploatacji. Indywidualne dane systemowe i ustawienia serwisowe są chronione hasłem przed nieupoważnionym dostępem.

Elastyczna regulacja

Do sterowania pompami, zaworami i innymi agregatami służą 4 przekaźniki. Można np. sterować dokładnym dozowaniem chemikaliów. Ponadto 2 wyjścia analogowe (4-20 mA) zapewniają bezpieczne przesyłanie zmierzonych wartości do dalszych analiz. Sterownik dysponuje różnymi możliwościami regulacji, dzięki czemu nie są potrzebne inne regulatory. Przekaźnikom można przyporządkować następujące funkcje: ON/OFF; przekroczenie / spadek poniżej wartości granicznej; regulator PWM; regulator PFM. Wyjścia mA: zakres liniowy, regulator ciągły.

Specjalnie dostosowane elektrody

W urządzeniach do uzdatniania wody są stosowane trwałe elektrody, które są dokładnie dostosowane do systemu. Elektrody gwarantują następujące zakresy pomiarowe:

  • Wartości pH 0....14 pH
  • Wolny chlor 0....1,0 /2,5 mg/l
  • Redoks -1000 mV ....+1000 mV

Najważniejsze zalety

  • Łatwa obsługa - mała głębokość montażowa
  • Łatwa instalacja - mocowanie zatrzaskowe
  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
  • Wysokooporowe wejścia mV sygnału pomiarowego lub wejścia mA
  • Technika mikroprocesorowa - wiele funkcji regulacji
  • Wejścia i wyjścia sygnału odizolowane galwanicznie

Related Products

Karte der GfG Standorte

GfG Polska Sp.z o.o

ul. Estetyczna 4/C9
43-105 Tychy Polska