Polska

Gerätekonfigurator

MiniCal III

Niezawodne monitorowanie obiegów chłodzenia

Obiegi chłodzenia z amoniakiem jako czynnikiem chłodzącym muszą być ciągle monitorowane pod kątem wycieków w celu zapewnienia trwałego bezpieczeństwa urządzeń i przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska w otwartych systemach. Amoniak jest jednym z najczęściej stosowanych czynników chłodzących. Ma jednak silnie drażniące i żrące działanie. Amoniak reaguje w sposób bardzo agresywny, a jego reakcja powoduje np. częste wycieki w przewodach miedzianych. Aby uniknąć szkód następczych i nie zagrozić przebiegom produkcji, należy zawczasu wykrywać i usuwać wycieki amoniaku. W tym celu we wtórnym obiegu chłodzenia są wbudowane przyrządy pomiarowe do detekcji amoniaku. System MiniCal III został opracowany specjalnie do tego celu. Dzięki intensywnej współpracy z użytkownikami urządzeń chłodniczych i dużemu doświadczeniu powstał efektywny system zorientowany na użytkownika, który można szybko i łatwo zainstalować.

Selektywny pomiar zapewniający wczesne ostrzeganie

Aby niezawodnie wykrywać wycieki amoniaku, należy stosować selektywną metodę pomiarową bezpośrednio w obwodzie wtórnym. System MiniCal III wykrywa selektywnie nawet najmniejsze wycieki (0,2 ppm) w zbiornikach wodnych, obiegach i w solankach, takich jak glikol etylenowy lub propylenowy, tyfoxit, pekasol itd.

Wyróżnia się detekcję w obiegach wody i obiegach solanki. W obu przypadkach są stosowane elektrody z selektywnymi membranami. Detekcja amoniaku odbywa się dzięki reakcji amoniaku z medium chłodzącym w zależności od medium i wartości pH za pomocą elektrody jonoselektywnej lub gazoczułej. Pozwala to na absolutnie wiarygodne wykrycie wycieku amoniaku.

Systemy chłodnicze zawierające freony R22, R134a, R404a, R407c itd. FKW, FCKW można niezawodnie monitorować za pomocą specjalnych czujników pomiarowych (elektronicznych elementów pomiarowych) umieszczonych w obiegu.

Zalety selektywnej techniki pomiarowej

  • Niezawodna detekcja amoniaku
  • Szybka reakcja elektrod
  • Wartość graniczna detekcji 1 ppm

Efektywny wzmacniacz pomiarowy

Podstawą systemu jest czuły wzmacniacz pomiarowy, który jest równocześnie regulatorem. Jest zaprogramowany dokładnie do zamierzonego celu i można go natychmiast zastosować do wielu funkcji. Wzmacniacz pomiarowy jest bardzo płaski i można go zamontować w istniejących szafach sterowniczych lub w obudowie naściennej.

System ciągle informuje o zmierzonym stężeniu, przekroczeniu lub spadku poniżej wartości granicznych i o warunkach eksploatacji. Indywidualne dane systemowe i ustawienia serwisowe są chronione hasłem przed nieupoważnionym dostępem.

Measurement method

The selective measurement method offers advantages over the NH3 detection by pH-measurement. NH3 leaks are detected early and safety measures can be initiated immediately. Damage to people, equipment and the environment are prevented. For more information on this measurement method, there is a PDF document available on request.

Sterownik

Aby uniknąć zakłóceń między łańcuchem pomiarowym i sterownikiem, sterownik jest zamontowany bezpośrednio na armaturze. Sterownik zapewnia lokalne wyświetlanie i przesyłanie sygnału pomiarowego do analizatora lub centrali sterowania.

Metoda pomiarowa

Selektywna metoda pomiarowa oferuje szereg istotnych zalet w stosunku do detekcji amoniaku przez pomiar wartości pH. Wycieki amoniaku są wykrywane zawczasu i można natychmiast wprowadzić środki bezpieczeństwa. Pozwala to uniknąć szkód wyrządzonych ludziom oraz urządzeniom i szkód dla środowiska. Dalsze informacje dotyczące tej metody pomiarowej są dostępne jako dokument PDF.

Armatura

Dostępna armatura nadaje się do wielu zastosowań. Jest elastyczna, łatwa w montażu i odznacza się kompaktową konstrukcją.

Dla sporządzenia oferty istotne są różne parametry. Przed sporządzeniem oferty dostosowanej do konkretnych warunków należy wypełnić listę kontrolną dotyczącą monitorowania czynnika chłodzącego. Lista kontrolna jest dostępna jako dokument PDF.

Related Products