Polska

Gerätekonfigurator

TeamLink G999L

Ochrona twojego zespołu

Monitor TeamLink G999L – stały podgląd na zespół

Praca w odosobnieniu to praca wykonywana przez jedną osobę , poza zasięgiem wzroku innych i bez słyszalności z innymi pracownikami, nawet jeśli wykonywana jest tylko przez krótki okres czasu. Jeżeli nie można jej uniknąć, pracodawca musi podjąć odpowiednie środki do monitorowania.

Monitor Connected Safety TeamLink G999L łączy bezprzewodowo w jedną sieć bezpieczeństwa do 10 detektorów gazu, będących na wyposażeniu członków zespołu. W przypadku wystąpienia alarmu sieć ta dostarcza ważnych informacji w czasie rzeczywistym.

Zakres funkcji:

 • Odczytywanie w czasie rzeczywistym mierzonych stężeń gazów dla maks. 10 zintegrowanych mierników gazu.
 • Ciągłe monitorowanie połączenia radiowego
 • Alarmy optyczne i akustyczne dostępne dla kierownika zespołu z informacją o osobach, których to dotyczy i wskazaniem stężenia gazu
 • Alarmowanie w przypadku aktywacji sygnalizatora bezruchu i alarmu wezwania pomocy
 • Panel LED dla szybkiego podgkądu , wskazujący status urządzeń
 • Ciągła informacja dla kierownictwa o sytuacji w bezpośrednim miejscu zagrożenia w celu zapewnienia ochrony włąsnej dla służb ratowniczych"
 • Zasięg sygnału radiowego w przestrzeni otwartej do 700 m (Europa) / 300 m (USA)
 • Dopuszczenie Ex dla strefy I M2 / II 2G

TeamLink jest kompatybilny z detektorami gazu Microtector G888 i Polytector G999. Detektory te muszą być wyposażone w odpowiedni moduł radiowy, zapewniający komunikację.

Connected Safety: kolejny logiczny krok w obszarze bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do gazów

Podstawowe zadanie przenośnych detektorów gazów to przede wszystkim ostrzeganie użytkownika i osoby znajdujące się w bezpośrednim jego sąsiedztwie o niebezpiecznych stężeniach gazów. Jednak sam lokalny pomiar gazu dzisiaj już nie wystarczy. Informacja o alarmie i jego przyczynie musi być dostępna dla osoby nadzorującej, tj. szefa zespołu, szefa oddziału lub drugiego pracownika będącego w parze/zespole.

Jest to jedyny sposób, aby ostrzec innych członków zespołu w sytuacji awaryjnej i podjąć działania bez narażania samych ratowników na niebezpieczeństwo lub utratę zbyt wiele cennych sekund na zabezpieczenie się przed nieznanymi zagrożeniami.

Wiedzieć co się dzieje na miejscu zdarzenia

Kiedy liczy się każda sekunda, sytuacja na miejscu zdarzenia musi być jasna już na pierwszy rzut oka. W przypadku alarmu urządzenie TeamLink pokazuje jednoznacznie, czy występuje niebezpieczna sytuacja spowodowana stężeniem gazu (progi alarmowe 1 do 3), czy osoba na miejscu zdarzenia aktywnie prosi o pomoc (alarm wezwania pomocy) lub czy występuje nagły wypadek medyczny (alarm sygnalizatora bezruchu).

Wiedzieć, kiedy wymagane są dodatkowe działania

TeamLink nie tylko ostrzega przed poważnym niebezpieczeństwem, ale także sygnalizuje, brak połączenia radiowego z detektorem gazu. Żółty wskaźnik w panelu LED jest więc sygnałem do podjęcia odpowiednich działań przez osoby nadzorujące. W pewnych okolicznościach zmiana pozycji urządzenia jest wystarczająca, aby przywrócić połączenie. W niektórych przypadkach mogą być jednak konieczne dodatkowe działania, takie jak koleżeński/zespoływy system bezpieczeństwa , ponieważ lokalne warunki propagacji sygnału nie pozwalają na zdalne monitorowanie.

Eksploracja bez narażania życia ludzkiego

Połączenie przenośnego detektora gazu i TeamLink jest również idealne do sprawdzania stężenia gazu z bezpiecznej odległości i wykrywania zagrożeń w czasie. Na przykład, zdalnie sterowane pojazdy rozpoznawcze mogą być używane w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka dla pracowników lub zespołów ratowniczych.

Connected Safety z wykorzystaniem TeamLink oraz G888/G999 Visual

TeamLink jest tylko jednym z elementów w sieci GfG Connected Safety. Drugim jest oprogramowanie zabezpieczające G888/G999 Visual. Zainstalowane do notebooka lub tabletu oraz szybko i wygodnie połączone ze wszystkimi członkami zespołu za pomocą modułu komunikacyjnego USB Dongle, oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa:

 • Monitorowanie zespołów liczących więcej niż 10 członków
 • Komunikacja dwustronna dla wysyłania krótkich wiadomości i odpowiedzi
 • Symulacja alarmów dla potrzeb przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych Oczywiście, wszystkie dane i informacje, które oferuje

TeamLink, są przejrzyste i widoczne również na ekranie notebooka lub tabletu

 

Dane techniczne znajdują się w naszej broszurze

Karte der GfG Standorte

GfG Polska Sp.z o.o

ul. Estetyczna 4/C9
43-105 Tychy Polska