Polska

Gerätekonfigurator

G300 II

OPIS OGÓLNY

G 300 II jest lekkim i kompaktowym lokalizatorem wycieków amoniaku (NH3). Za pomocą G 300 II można wykryć zarówno śladowe ilości gazu w zakresie kilku ppm jak i wysoką koncentrację (1000 ppm). G 300 II rozpoznaje wzrost lub spadek stężenia amoniaku i wskazuje zmianę optycznie i akustycznie. Za pomocą kilku ruchów ręki można zamontować przedłużkę w w formie giętkiego wysięgnika lub sondę ręczną z elastycznym, spiralnym kablem. Dzięki temu można zlokalizować nieszczelności również w trudno dostępnych miejscach.

ZASADA POMIARU

G 300 II wykorzystuje jako zasadę pomiaru absorbcję chemiczną. Zasada ta zapewnia  szybką i skuteczną reakcję już przy najmniejszych ilościach gazu i jest bardzo stabilna również przy wysokich koncentracjach w zakresie % obj.. Sensory absorbcji chemicznej są wyjątkowo proste w zakresie kalibracji i przeglądów.. Wyróżniają się wyjątkowo długim okresem żywotności.

BUDOWA PRZYRZĄDU

G 300 II składa się z przyrządu podstawowego i sensora. Sensor sygnalizuje mierzoną koncentrację gazu za pomocą elektrycznego sygnału pomiarowego, który przetwarzany jest przez przyrząd i prezentowany na wskaźniku diodowym LEDs. Między przyrządem a sensorem może być zamontowany jako przedłużka giętki wysięgnik lub sonda ręczna ze spiralnym kablem.