Polska

Gerätekonfigurator

Nasadzana pompa MICRO IV / MICRO III

Niedostępne obszary, takie jak zbiorniki i niewentylowane przestrzenie, kryją w sobie duże zagrożenia. Wysokowydajna pompa może zasysać gaz z odległości bezpieczeństwa do 30 metrów i bezpiecznie doprowadzać go do urządzenia.

Pompę z przewodem elastycznym można łatwo podłączyć; pompa posiada własne zasilanie. Osobna bateria AA zapewnia ciągłą pracę do 8 godzin. W przerywanym trybie pracy czas eksploatacji wynosi maks. 2 lata.

Related Products