Polska

Gerätekonfigurator

GMA200-MT

Montaż na szynie nośnej

Efektywny system detekcji gazu dla różnorodnych wymagań do detekcji zagrożenia gazowego

System detekcji gazu GMA200-MT jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem sterującym i analizatorem zagrożenia gazowego. Jego zaletą są nieograniczone możliwości konfiguracji w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych do detekcji palnych i toksycznych gazów/oparów i do pomiaru stężenia tlenu.

Kompaktowy system detekcji gazu o możliwości elastycznego stosowania

Do systemu detekcji gazu GMA200-MT można podłączyć do 16 różnych nadajników firmy GfG dla różnych rodzajów gazu. Nadajniki można podłączyć gwiaździście pojedynczo - analogowo lub z niedużą gęstością okablowania, przy zastosowaniu cyfrowych nadajników firmy GfG przez złącze RS485 jako wersję magistralową. Program do konfiguracji systemu GMA200 umożliwia szybką i prostą konfigurację punktów pomiarowych nawet w przypadku rozszerzenia już zainstalowanych systemów detekcji gazu GMA200-MT. Za pomocą programu można dowolnie zaprogramować ustawienia, np. nazwy punktów pomiarowych, typ czujnika pomiarowego, rodzaj gazu i zakres pomiarowy, trzy indywidualne lub wstępnie zadane wartości graniczne alarmów dla każdego punktu pomiarowego i odpowiednie przekaźniki.

Zintegrowane i zewnętrzne przekaźniki

Stale rosnące wymagania odnośnie środków bezpieczeństwa aż do redundantnych środków ochrony przed zagrożeniami gazowymi wymagają obecnie stosowania złożonych systemów detekcji gazu.

System detekcji gazu GMA200-MT posiada osiem wewnętrznych przekaźników. Do realizacji środków bezpieczeństwa i alarmów służy sześć przekaźników, które można swobodnie programować za pomocą programu konfiguracyjnego. Program konfiguracyjny zapewnia bogate i elastyczne możliwości, takie jak przyporządkowanie jednego lub kilku punktów pomiarowych do przekaźnika, pojedyncze alarmy dla każdego punktu pomiarowego i wartości granicznej alarmu, konfiguracja alarmów zbiorczych i grupowych, komunikaty o zakłóceniach i funkcje potwierdzenia sygnału.

Dodatkowo dla każdego urządzenia jest dostępny przekaźnik do komunikatów o zakłóceniach związanych z bezpieczeństwem i przekaźnik konserwacji.

W celu realizacji szerszego zakresu środków bezpieczeństwa system GMA200-MT można rozszerzyć o maks. 4 dodatkowe moduły przekaźnikowe, a liczbę dostępnych przekaźników można zwiększyć do 72. Dzięki okablowaniu magistralowemu można stosować zewnętrzne moduły przekaźnikowe również w zdecentralizowanych lokalizacjach.

Oszczędność kosztów w złożonych systemach o nieograniczonej liczbie punktów pomiarowych

Znaczna przewaga nad tradycyjnymi systemami

W przypadku dużych systemów o wielu punktach pomiarowych i przekaźnikach widoczna jest kolejna niezwykle istotna zaleta systemu. Dzięki przyłączom magistrali z niedużą gęstością okablowania i tylko jednemu analizatorowi dla 16 różnych nadajników uwidacznia się znaczna przewaga cenowa w stosunku do tradycyjnych systemów z pojedynczymi modułami dla każdego kanału pomiarowego.

Korzyści cenowe są widoczne już w systemach o niewielkiej liczbie kanałów pomiarowych. Oferujemy niewiążące doradztwo w tym zakresie.

Dzięki kompaktowemu montażowi na szynie nośnej miejsce w drogich szafach sterowniczych jest wykorzystane optymalnie.

Wizualizacja wszystkich urządzeń

Za pomocą programu wizualizacyjnego GMA200-VS można przejrzyście przedstawić wszystkie systemy detekcji gazu i nadajniki. Nie ma przy tym znaczenia, ile urządzeń ma być zintegrowanych i jakie są preferowane kanały przesyłania.

Dane można wygodnie wyświetlać na komputerze w sterowni lub na ekranie dotykowym TFT firmy GfG (wielkość wyświetlacza 8"-15").

Dla poszczególnych nadajników można przedstawić czasowe linie przebiegu lub wyświetlić instrukcje postępowania dla poszczególnych przypadków alarmów.

Zasilanie awaryjne

Aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo w przypadku zagrożeń gazowych nawet w razie awarii zasilania, w systemie GMA200 jest dostępnych kilka wersji zasilania awaryjnego.

Do kompensacji dłuższych przerw w zasilaniu do 3 godzin lub zasilania dużych systemów są dostępne osobne moduły zasilające o dużej pojemności.

Wskaźniki stanu LED

Stan systemu detekcji gazu GMA200-MT, eksploatacji, zakłóceń i serwisu jest stale wyświetlany za pomocą diod LED.

Wyświetlacz graficzny

Przejrzysta koncepcja systemu detekcji gazu GMA 200-MT pozwala na szybkie wykrywanie sytuacji zagrożenia. Aktualne zmierzone wartości są stale wyświetlane na wyświetlaczu graficznym LCD. W przypadku alarmów gazowych następuje automatyczne włączenie czerwonego podświetlenia wyświetlacza.

Wbudowana pamięć umożliwia odczyt stopni alarmowych oraz wartości minimalnych i maksymalnych dla każdego punktu pomiarowego na wyświetlaczu LCD w celu przeprowadzenia wstępnej, szybkiej analizy zagrożenia.

Funkcja rejestratora danych

Do zapisywania zmierzonych wartości można wyposażyć system detekcji gazu GMA200-MT w kartę pamięci Micro SD. Zmierzone wartości, wartości średnie, zdarzenia alarmowe i zakłócenia są trwale zapisywane z indywidualnie ustawioną częstotliwością i mogą zostać odczytane w celu ich analizy.

Najważniejsze zalety

 • Swobodnie programowalne przyłącze czujników pomiarowych do detekcji palnych i toksycznych gazów/oparów i tlenu
 • Swobodnie programowalne przekaźniki
 • Elastyczność, niezawodność i efektywność ekonomiczna
 • Przejrzysty, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z funkcją sygnalizacji świetlnej
 • Przyłącze 0,2-1 mA, 4-20 mA i RS485

Related Products

 • GMA200-RT/-RTD

  Za pomocą modułu przekaźnikowego GMA RT można rozszerzyć system detekcji gazu GMA200 o kolejnych 16 [...]

  more

 • Miernik CC22

  CC22 pracuje w oparciu o zasadę techniki cieplnej - sprawdzonej metody pomiaru gazów palnych. [...]

  more

 • Miernik EC22

  EC22 jest nadajnikiem do monitorowania gazów toksycznych, tlenu i wodoru. Czujnik elektrochemiczny [...]

  more

 • Miernik IR29 i

  Stacjonarne urządzenie do wykrywania gazu składa się z przetwornika i jednostki obliczeniowej . [...]

  more

 • Miernik CC28

  W miejscach, w których można oczekiwać zagrożeń spowodowanych przez palne gazy lub opary, optymalnym [...]

  more

 • Miernik EC28

  W miejscach, w których można oczekiwać zagrożeń gazowych, optymalnym rozwiązaniem w zakresie [...]

  more

 • Miernik EC24

  W miejscach, w których można oczekiwać zagrożeń gazowych, optymalnym rozwiązaniem w zakresie [...]

  more

 • Miernik CI21

  Stacjonarny układ składa się z detektora (CI21) i jednostki rejestrująco-sterującej (GMA).

  more

 • Miernik CS21

  Stacjonarny układ składa się z detektora (przetwornika) i jednostki rejestrująco-sterującej (GMA).

  more